Kapelstraat 56
4061 RD Ophemert
0344-651103

Ervaringen klanten

Professioneel!

In onze organisatie is Mieke twee keer ingezet bij bedrijfsonderdelen waar het niet goed draaide, met name op gebied van de motivatie van medewerkers, collegialiteit, professioneel handelen, feedback. Daarnaast hadden we een hoog ziekteverzuim en verloop. Miekes aanpak in het begeleidingstraject voor onze teams en in het leiderschapsprogramma is authentiek en heeft ook een bepaalde vasthoudendheid waardoor mensen er niet makkelijk omheen lopen, mensen raken betrokken en veranderen daadwerkelijk hun gedrag. We hebben na de coaching van Mieke een mooie rode draad te pakken gekregen waardoor we daarna zelf konden focussen op de juiste maatregelen die genomen moesten worden om de problemen te boven te komen. Na dit gehele traject is het effect verbluffend. Van een matig presterend bedrijfsonderdeel werden we een van de best presterende onderdelen. Ellen van de Berg, locatiemanager Aesopus.

Deze website wordt binnenkort vervangen. De praktijk van Mieke Degenaar herstart als Heel Imperfect, werken vanuit rust en compassie.

Ik ben heel tevreden over het traject dat jij met ons gelopen hebt. Mensen hebben zich enorm ontwikkeld op het gebied van vraaggericht werken. Mooi om te zien. Teammanager ontmoetingscentra voor mensen met dementie

Verhelderend

Meer samenhang van afdelingen

Als persoon is Mieke een rustig, gemoedelijk overkomende, warme persoonlijkheid en vakkundig. Ze weet waar ze het over heeft en ziet wat dit met de deelnemers doet. Ze is laagdrempelig naar de opdrachtgever en heeft bij ons goede vertaalslag gemaakt van wat wij dachten nodig te hebben. Dit alles maakte dat deze communicatietraining voor ons een fijn en leerzaam traject is geworden en heeft bijgedragen tot een positieve inslag bij medewerkwerkers individueel en omslag t.a.v. onderlinge samenhang van de afdelingen. Johan Severijnen, locatiemanager Dijkveld en De Hoek

Teamontwikkeling

Mieke heeft voor onze instelling een communicatietraining verzorgd waaraan alle medewerkers, multidisciplinair, hebben deelgenomen. Als trainer bleek Mieke goed bekend te zijn met de ontwikkelingen in het praktijkveld, de ouderenzorg. Door de tijd en aandacht voor een goede intake werd het zeker geen standaardtraining. Er is met praktijkvoorbeelden gewerkt en de training heeft geleid tot een aantal gedragen onderlinge werkafspraken t.a.v. communicatie, samenwerken en feedback daarop. In de trainingen hebben wij ervaren dat Mieke kundig is in het toepassen van gevarieerde begeleidingsvormen afgestemd op zowel het doel, als de doelgroep en de veranderingsfase waarin de organisatie zich bevindt en wat de medewerkers en teamleiders daarin bezig houdt. (teamontwikkeling in een zorginstelling)

Als trainer durft Mieke eigen ervaringen, inzichten en gevoelens te delen met de deelnemers en weet daarmee een veilige sfeer te bewerkstelligen en ontstaat er intensieve wisselwerking. Mieke heeft onze verwachtingen volledig waargemaakt.

Leuke enthousiaste vrouw, kundige en bevlogen, doortastend. Heeft snel door hoe je in elkaar zit. Veel bruikbare praktische tips en handvatten gekregen. Young professionals Interlink

Op lichte manier kan Mieke zware onderwerpen behandelen.

Individuele coaching

Ik werkte als met hart en ziel als verloskundige. Door ziekte kon ik dit beroep niet meer uitoefenen en wist ik niet hoe ik verder wilde. Nadat ik een opstelling met symbolen voor mijn familie had gedaan waarin ik mijn kleine broertje, die overleden is toen hij vier jaar was, een plaats heb gegeven, ervoer ik bevrijding van een zware last en wist ik wat ik te doen had. Er ontstond ruimte om mijn eigen leven opnieuw vorm te geven. Ik heb nu, inmiddels 2 jaar later, een eigen bedrijf en ik krijg hier veel voldoening van. Verrassend. Individuele coaching. 

Geef jezelf een cadeautje: neem de tijd om over je werk (en je leven ) na te denken. Met Mieke als coach heb je een sparringpartner, die niet alleen de vinger op de zere plekken weet te leggen maar jou alle vertrouwen geeft om daar zelf met behulp van slimme praktische methodes verandering in aan te brengen. Dat schept rust en ruimte voor creativiteit om aan nieuwe ideeën te werken die meer in balans zijn met jezelf.   
J. Abdulla, beleidsadviseur Conflicttransformatie, Cordaid '

In haar mooie werkruimte begeleidt Mieke je met open hart door de soms toch lastige meditatieve oefeningen. In mijn dagelijks leven maak ik steeds weer gebruik van de lessen die ik bij haar geleerd heb. Heel verhelderend. Hilde Swets, onderwijskundige, deelnemer MBSR training.

Relatietherapie

Respectvol en integer, zonder oordeel hebben Albert en Mieke ons samen begeleid. Een reis van 4 sessies. Enorm verhelderend hoe wij als stel op elkaar inhaken en ook hoe dat anders kan. Onze relatie stroomt weer, we zijn opener naar elkaar. We hebben allebei onze eigen taak te nemen. En als we dat doen voelt het zoveel vrijer en zijn we opnieuw weer vrijers.