Kapelstraat 56
4061 RD Ophemert
0344-651103

Als je Familie - en menslievende zorg wil stimuleren

Open communicatie en flexibele samenwerking in de driehoek van cliënt-familie-professional(s).

Deze website wordt binnenkort vervangen. De praktijk van Mieke Degenaar herstart als Heel Imperfect, werken vanuit rust en compassie.
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief, stuur een mailtje of neem telefonisch contact op.

Zorg door familie speelt een steeds grotere rol. In complexe en ingrijpende zorgsituaties is het belangrijk om vanaf het begin van de zorgverlening behalve met de cliënt ook met de familie een goede relatie op te bouwen. De praktijk echter is weerbarstig. Familiezorg vraagt een duidelijk beleid en vertaling in opleiding, werkwijzen, dossiers, procedures, beoordelingscyclus, functioneringsgesprekken, voorlichting en communicatie.

*Hoe verwelkom je familie, hoe betrek je ze en maak je heldere afspraken?

*Hoe zorg je voor balans tussen draagkracht en draaglast van mantelzorgers en professionals?

 *Hoe stimuleer je familieparticipatie en zorgvreugde?

 

 

 

 

*Hoe leer je zorgprofessionals zich te verdiepen in de familieachtergrond, waardoor zij zich makkelijker  kunnen inleven en minder snel oordelen of met een platte quick fix komen?

*Hoe geeft je praktisch vorm aan samenredzaamheid en saamhorigheid?

Diversiteit benutten

Binnen teams wordt de diversiteit steeds groter. Als teamleden elkaar beter kennen en meer weten van elkaars herkomst, cultuur en waarden ontstaat meer onderling begrip en open communicatie.

* Hoe bevorder je saamhorigheid en samenredzaamheid?

*Hoe zorg je dat diversiteit verrijkt en verbindt?

*Hoe leer je professionals om dat wat er is in te sluiten en ruimhartig te zijn?

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Menslievende zorg geeft voldoening.

Als professional goed voor jezelf zorgen èn er voor de ander zijn.

Open aandacht en compassie vormen de sleutel.

Evenwichtige en belevingsgerichte zorg voor cliënt, familie, zorgverlener en management.

Hoe kan je langdurig en gezond zorgen voor de ander als je niet liefdevol voor jezelf en voor je team zorgt?  

Practice what you preach: relationeel samenwerken van de vloer tot de top.

Compassie is een waardevolle vaardigheid voor mensen die beroepsmatig met beperkingen, ziekte en pijn van anderen te maken hebben. Door zelfcompassie leren professionals de pijn van anderen toe te laten zonder erdoor overspoeld te raken. Het vergroot de veerkracht, creativiteit, evenwichtigheid en emotionele intelligentie. Compassie is te trainen en maakt het lijden waar mogelijk  lichter. Compassie betreft zowel intentie, houding als handelen.

Hoe ben je aanwezig met open mind, hart en handen?

Hoe verbind je ziekte, verlies en rouw met betekenis en zingeving?

Hoe blijf je geïnspireerd en houd je plezier in je werk?

Hoe voel je je verbonden met jezelf, de ander en het grote geheel?

Hoe vergroot je stressbestendigheid?

Hoe zorg je voor behoeften, ruimte en grenzen?

Hoe krijg je balans tussen draagkracht en draaglast?

Hoe voorkom je ziekteverzuim, burn out of uitstroom?

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Mildheid, mededogen en (zelf)compassie

Professionals die te maken hebben met mensen met pijn, beperkingen en lijden hebben baat bij zelfcompassie. Als je goed voor jezelf zorgt, kan je met begrip en vanuit je hart voor een ander zorgen. Compassie is een te trainen vaardigheid, een praktische oefening in mildheid en mededogen. Compassie vergroot flexibiliteit, creativiteit en evenwichtigheid. Kwetsbaarheid en gebrokenheid zijn nu eenmaal onlosmakelijk aan menselijk leven gekoppeld. Evenals overlevingsstategieen en veerkracht. Deelnemers ontwikkelen het uitstellen van oordeel en het aangaan van dialoog, het luisteren tussen de woorden in zichzelf en bij de ander. Zij ontwikkelen empathie en verbinding met het geheel (ziek en gezond, zwak en kracht) en het nemen van verantwoordelijkheid om lijden in welke vorm ook te verlichten. O.a. gebaseerd op onderzoeken en theorie van (zelf)compassie, Gevaar-, Jaag- en Zorgsysteem model Paul Gilbert en breinontwikkeling.

Achtergrond van de begeleiding

Systemisch/contextueel werk (Böszörményi-Nagy, Veenbaas)
Methode Familiezorg (Beneken genaamd Kolmer)
Mindfulness, mildheid en stressreductie (Kabat Zinn, Williams)
(Zelf)Compassie (Neff, Germer, Gilbert)  
Insight dialogue (Kramer)

Deze website wordt binnenkort vervangen. Mieke Degenaar gaat verder onder een nieuw naam.