Kapelstraat 56
4061 RD Ophemert
0344-651103

Mantelzorg / Familiezorg/ informele zorg / samenredzaamheid

Binnen de intra- en extramurale hebben we jarenlange ervaring in maattrajecten met de thema's Familiezorg, Mantelzorg en het duurzaam betrekken van informele zorg/ vrijwilligers of mantelzorgers bij zorg en welzijn. Zowel op bestuurs-, beleids- als uitvoerend niveau zijn veelal interventies wenselijk om draagvlak voor en uitvoering van samenwerking tussen zorgverleners en informele zorgers daadwerkelijk te realiseren. Te denken is bijvoorbeeld aan beleidsontwikkeling, procesbegeleiding, creeren van draagvlak door themabijeenkomsten, kick off, dialoog of spiegelbijeenkomsten van professionals en mantelzorgers en/of clienten, coaching van leidinggevenden of training van professionals.

Familiegesprekken begeleiden in zorg & welzijn, netwerkversterking en samenredzaamheid, 3 daagse training voor professionals

Voor professionals in zorg en welzijn, onderwijs en gemeenten bieden we de meerdaagse training Familiegesprekken begeleiden. Hierdoor leren professionals aan te sluiten op de familie als geheel in plaats van op het individu. Zo worden open communicatie en de eigen kracht van het systeem van de zorgvrager, familie en/of vrijwilligers, waarbij sprake is van langdurige zorg of mantelzorg, bevorderd. Inhoud: thema's en patronen in gezinnen of families, genogram, contact maken en afspraken tussen zorgvrager, familie en beroepskracht, waarin recht gedaan wordt aan de langdurige zorgsituatie, stress, draagkracht en draaglast en compassie. Sluit aan bij WMO, participatiemaatschappij, civic society, kanteling, outreachend  werken, keukentafelgesprekken en ontwikkelingen intra- , trans- en extramuraal. Deelnemers maken hun eigen genogram en krijgen meer zicht op hun communicatie- en gedragspatronen, overtuigingen, waarden,missie en visie. Zo blijven zij geinspireerd en stressbestendig in hun werk. Deze training is geaccrediteerd, Kwaliteitsregister V&V voor 18 PE punten. Klik hier voor flyer Familiegesprekken begeleiden in zorg en welzijn.

Mildheid, mededogen en (zelf)compassie

Ook uitbreiding mogelijk met praktische oefening in mildheid, mededogen en compassie. Kwetsbaarheid en gebrokenheid zijn nu eenmaal onlosmakelijk aan menselijk leven gekoppeld. Evenals overlevingsstategieen en veerkracht. Deelnemers ontwikkelen het uitstellen van oordeel en het aangaan van dialoog, het luisteren tussen de woorden in zichzelf en bij de ander. Zij ontwikkelen empathie en verbinding met het geheel (ziek en gezond, zwak en kracht) en het nemen van verantwoordelijkheid om lijden in welke vorm ook te verlichten. O.a. gebaseerd op onderzoeken en theorie van (zelf)compassie, Gevaar-, Jaag- en Zorgsysteem model Paul Gilbert en breinontwikkeling.

Achtergrond van de begeleiding

Systemisch/contextueel werk (Böszörményi-Nagy, Veenbaas)
Methode Familiezorg (Beneken genaamd Kolmer)
Mindfulness, mildheid en stressreductie (Kabat Zinn, Williams)
(Zelf)Compassie (Neff, Germer, Gilbert)  
Insight dialogue (Kramer)