Kapelstraat 56
4061 RD Ophemert
0344-651103

Systemisch werk en Opstellingen

Ons leven kent vele verbanden, zoals ons huis van herkomst en familiesysteem. Wij ontwikkelen ons in deze context en werken in systemen, zoals organisaties en teams. Ieder levenssysteem heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt. De oorsprong van systemisch werk ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Later is dit verbreed naar organisaties.

Nieuw perspectief zien

Systemisch werken is ervaringsgericht en heeft tot doel verborgen belemmeringen zichtbaar te maken en heeft een integrerende werking. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een natuurlijke ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. Systemisch perspectief betekent anders leren kijken, nieuwe perspectieven zien. Begeleiding is mogelijk individueel of door middel van opstellingen in een groep. Hierbij zetten we de vraag van de inbrenger in de ruimte neer met behulp van symbolen of representanten. We maken vooraf een genogram of organogram (schema van de familie of organisatie).

De context en het grote geheel

Ons gedrag wordt bepaald door de context en het grotere geheel waar we deel van uitmaken. Systeemdynamiek overstijgt de individualiteit van de persoon, het team of organisatie. Het gaat om de relaties tussen mensen, tussen mens en organisatie en de cultuur waarin we leven.

Systemisch werk draait om polen. De ene pool wordt beter gekend dan de andere. En juist in het verborgene ligt de opening of de ommekeer. Voorbeelden van polen: doen & laten, insluiten & uitsluiten, schuld & onschuld, macht & onmacht, sturen & volgen, leiderschap & lidmaatschap, ik & de ander, geven & nemen. Het gaat niet over goed of kwaad, het is zonder oordelen. Geen of-of maar èn-èn. Het vraagt levenskunst om flexibel te kunnen bewegen in beide polen. Net wat nodig of helend is op dat moment en in die context.

Kennismaken door systemisch werk daadwerkelijk te ervaren werkt vaak beter dan het praten over. Regelmatig organiseren we Familie- en Organisatieopstellingen.

Familie- en Organisatieopstellingen en de principes van systemisch werken

Iedereen heeft recht op een plek

Als iemand binnen een familie of organisatie niet gezien, erkend of geëerd wordt heeft dit een stagnerende werking op de ontwikkeling van het systeem.

De natuurlijke ordening   zwanenorde

Het gaat om natuurlijke hiërarchie, die groei en voortgang in het systeem mogelijk maakt. In gezinnen betekent dit dat ouders geven en kinderen nemen van hun ouders. Als dit wordt omgedraaid, bijvoorbeeld als het kind het gevoel heeft dat het beter is dan zijn ouders en voor hem of haar moet zorgen, leidt dit tot innerlijke en uiterlijke conflicten. Als binnen een organisatie leiderschap wordt aangevochten is de ordening verstoord, en dit beïnvloedt direct de effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie.

Balans tussen geven & nemen

De balans tussen geven & nemen is cruciaal. Bij verstoorde balans ontstaat frustratie, verwijt en neiging tot wraak. De energie van het systeem gaat deels verloren in de goedbedoelde, onbewuste pogingen van de leden van dit systeem om de balans weer te herstellen. Om iets 'in orde' te brengen, dat vaak al lang geleden is misgegaan.

 Aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix-Opleidingen.