Kapelstraat 56
4061 RD Ophemert
0344-651103

Familiegesprekken begeleiden, Relationeel werken 3 dagen, Geaccrediteerd Kwaliteitsregister V&V 18 PE punten

Locatie: Hooiberg het Steenuiltje

Adres: Kapelstraat 56
4061RD Ophemert

Datum: van 13 maart 2018 tot 10 april 2018

Tijdstip: van 10:00 tot 16:30

Categorie: samenredzaamheid en informele zorg

Familiegesprekken begeleiden, netwerkversterking en samenredzaamheid

Werken aan samenredzaamheid, relationeel werken

Voor casemanagers, consulenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers

3 daagse training voor Mantelzorg- ,WMO-, CJG- en MEE-consulenten, casemanagers, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen en docenten, managers en projectleiders

Familiegesprekken versterken wat gezond is in familierelaties en verbeteren wat verstoord is. Het doel is Communicatie en de eigen kracht van het familiesysteem bevorderen, door de zorgsituatie, onderlinge verwachtingen, behoeften en afspraken bespreekbaar en helder te maken. Zo wordt (mantel)zorg geven en ontvangen makkelijker en de onderlinge band ‘gezonder’. Stress wordt voorkomen of beter hanteerbaar. Familieleden weten elkaar te vinden en vrij te laten. Relationeel werken gaat uit van liefde en zingeving en dat we als familie met elkaar verbonden zijn, ook als het lastig is. Er is ruim aandacht voor de afstemming tussen zorgvrager, familie en professional(s). Zodat vanuit begrip heldere en haalbare afspraken gemaakt worden.

Programma

De kracht van het relationele model

-       thema’s die spelen in relaties tussen familieleden (o.a. hechting, loyaliteit)

-       zorg en zorgverantwoordelijkheid

-       de fundamenten van familiezorg

-       aansluiten bij AWBZ, WMO, Welzijn Nieuwe Stijl, Participatiemaatschappij

Afstemming realiseren in de specifieke zorgsituatie

-       het optimaliseren van de interactie tussen zorgvrager, familie/mantel-zorgers en beroepskrachten: de Zorgtriade

-       balans tussen geven & ontvangen, symbiose & autonomie

-       waarden analyseren en oordelen uitstellen

-       persoonlijke patronen en jouw familie van herkomst & invloed op je werk

Contact en dialoog aangaan, daarna afspraken maken

-       waarnemen, luisteren, kijken vanuit compassie naar jezelf en de ander

-       invoegen bij de ander en de dialoog aangaan

-       vraagverheldering en kijken wat wel kan

Stress en overleving

-       Langdurige stress en draagkracht en draaglast

-       Gevaar-, Jaag- en Zorgsysteem en brein, emotie en denken

Resultaten na deze training

-       Je bent in staat een effectief familiegesprek voeren, in contact met jezelf en anderen

-       Je kunt signaleren, vraaggericht- en creatief werken

-       Je kunt een genogram maken (schematische uitwerking van familie en communicatiepatronen, plek, positie en natuurlijke ordening)

-       Je hebt inzicht in dynamieken als rolomkering, loyaliteit en hechting

( loslaten èn verbinden), symbiose en autonomie, individu en gemeenschap

-       Je bent je bewust van je persoonlijke familie achtergrond en het effect hiervan in je werk. Je kunt stappen uit de automatische piloot.

-       Je kunt werken vanuit de contextuele benadering ( de mens in zijn omgeving) en door verrassende oplossingen samenredzaamheid

duurzaam versterken

Werkwijze

De training is interactief. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. We werken met praktijkvoorbeelden van deelnemers en filmfragmenten. We oefenen gewaar zijn, contact aangaan, positie innemen, afstand en nabijheid en het begeleiden van familie-gesprekken.

Data en investering

Dinsdagen 13 + 27 maart + 10 april 2018, in Ophemert (bij Tiel).

Investering: € 595,- voor 3 dagen van 10-16.30 uur, inclusief koffie / thee/ lunches en handout. Aspect is opgenomen in het Register CRKBO, dit betekent BTW vrije training.

Korting: bij inschrijving vóór 31 december 2017 slechts € 545,-. Bij inschrijving van 2 deelnemers uit dezelfde organisatie 10 %, bij 3 deelnemers 15 % korting.

Accreditatie voor Kwaliteitsregister V&V 18 punten

Achtergrond van de training

Systemisch/contextueel werk (Böszörményi-Nagy, Veenbaas)

methode Familiezorg (Beneken genaamd Kolmer)

mindfulness (Kabat Zinn) en (zelf)compassie (Neff, Gilbert)

Begeleider Mieke Degenaar (1956)

Brede ervaring als trainer en coach en zorgverlener, mantelzorger en zorgvrager.

Opleidingen: Expertisecentrum Familiezorg, Relationeel- en Systemisch werken en Organisatiebegeleiding bij Phoenix Opleidingen, School voor Training, School voor Coaching, Instituut voor Mindfulness. Master Practitioner Coach EIA/ Nobco, Lid VMBN (gecertificeerd mindfulness en compassie trainer).

Heb je voorkeur voor een in company traject, precies op maat voor jullie organisatie of samenwerkingsverband, wensen of knelpunten? Neem gerust contact op.

Ervaringen van deelnemers

‘Veelzijdige training. Ook in 1 op 1 gesprekken heb ik er veel aan: voor het gesprek helder kader maken, veiligheid bieden & confrontatie aangaan. Ik zit nu meer achterover, zodat de ander meer kan komen en ik het niet even ga fixen.’

‘De training kwam dicht bij mezelf: wat is mijn aandeel in de interactie ? Wat roep ik op bij de cliënt of familie, hoe maak ik contact ? Door deze training heb ik meer begrip voor familierelaties en rollen. Ik heb nu handvatten om de eigen kracht van een familie naar boven te halen en creatieve wegen te vinden. Leuk en praktisch om dit alles te ontdekken. Boeiende mix van theorie en praktijk.’

‘Ik heb inzicht gekregen in grenzen van mezelf en die van familie en ik begrijp beter dat niet alles wat ik zou willen mogelijk is. Het zoeken van de beste weg hoort bij mijn werk. Dat mag even duren, zeker als een situatie complex is.’

‘Ik heb nu meer lef om zaken te benoemen, ook al is dit spannend. Verlies, verdriet, boosheid, schuld, geluk en zingeving. Het mag allemaal en het opent.

‘Al onze herkenbare ervaringen en oefeningen uit de dagelijkse praktijk, daar heb ik veel van geleerd en meer vertrouwen gekregen. Zorgen voor de ander en ook voor mezelf dat is nieuw en helpt me. Intensief èn tegelijk ontspannen dagen.’

Direct na de eerste dag lukte het om een vastgelopen situatie vlot te trekken.
Ik had zo opgezien tegen dit gesprek. Wat was de familie blij en vol vertrouwen. naar de toekomst.

Deze bijzondere training is een cadeau. Verademend en verrijkend. De verhalen uit andere organisaties en collegae hebben me veel geleerd. Ik voelde me vaak alleen in de hectiek van alledag, omdat ik geen directe collega heb. Ook humor gaf relativering van mijn eigen situatie. Ik heb er nu maatjes bij.

Geaccrediteerd- Kwaliteitsregister V&V - 18 punten