Kapelstraat 56
4061 RD Ophemert
0344-651103

Werkwijze Aspect

We bieden maatwerk door korte, gerichte interventies. We zetten aan tot beweging,  een nieuw perspectief en geven praktische handvatten waarmee onze klant zelf verder kan.

Goede intake is goud waard

Een zorgvuldige intake vinden we van groot belang. Samen gaan we in dialoog, we nemen de tijd om jouw vraag gedegen te onderzoeken en leggen de vinger op de zere of  'kloppende' plek. We bekijken de context: wat of wie speelt in de omgeving mee, in welke fase zit jij of jouw organisatie, wat zijn verwachtingen en wensen ? Wat kan je zelf ? Als het zinvol is gaan we het gesprek aan met de leidinggevende, collega of partner. Daarna stellen we 'een werkdiagnose' op van zowel de kracht- als de ontwikkelpunten en maken een contract op, waarna we doelbewuste stappen zetten.

De juiste beweging op het juiste moment

Het primaat ligt bij jou. Onze rol is het geven van het juiste duwtje in de gewenste richting, om ons zodra dit mogelijk is terug te trekken. We bieden een leeromgeving met veiligheid én liefdevolle confrontatie. Verdieping, verstilling, humor en lichtheid wisselen elkaar af.

Duurzaam effect door zorgvuldige intake, evaluatie en nazorg 

Bij de interventies is er aandacht voor duurzaam effect. We stellen vragen zoals: hoe kunnen het nieuwe gedrag en de nieuwe inzichten toegepast worden na het begeleidingstraject ? Wie is voor wat verantwoordelijk ? Hoe verdiep je de ingezette weg ? 

 groeptafelvisuels

Suggesties en klachten

We stellen feedback en suggesties zeer op prijs. Zo kunnen we voortdurend onze kwaliteit verbeteren en inspelen op ontwikkelingen. Aspect beschikt over een eigen klachtenregeling en het is mogelijk beroep te doen op klachtenmogelijkheden van onze beroepsverenigingen ( Nobco of ethische code van Phoenix Opleidingen ).

Inschrijving

Na je inschrijving van trainingen en workshops via het digitale inschrijfformulier heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.